maart 12, 2018

Knokke-Heist wordt een slimme gemeente dankzij ENGIE en Aptus!

De gemeente Knokke-Heist en waterbedrijf AGSO Knokke-Heist zetten eind 2017 samen met ENGIE M2M, Internet of Things-operator (IoT) van het Sigfox netwerk in België, en IoT-integrator Aptus een pilootproject op om van Knokke-Heist een slimme gemeente te maken. Met behulp van een zestigtal sensoren verspreid over de hele gemeente, kan Knokke-Heist voortaan het verkeer beter in kaart brengen, de vuilnisophaling optimaliseren, de geluids-en luchtkwaliteit en de waterstanden in de kustgemeente monitoren. Alle gegevens worden verzameld en visueel voorgesteld op het gecentraliseerd platform Citysense: het ‘city dashboard’!

 

Zestigtal sensoren maken van Knokke-Heist een slimme gemeente

Slimme parkeersensoren meten de aan- en afwezigheid van elektrische voertuigen op de daarvoor voorziene parkings in het centrum. Sensoren in het asfalt in de Natiënlaan meten het aantal voertuigen die aankomen en vertrekken en dit voor de vier rijvakken. Vijf sensoren monitoren waterniveaus van kritieke riolen en de Zuidwatergang gracht. De vullingsgraad van de publieke vuilnisbakken wordt gecontroleerd aan de hand van sensoren in het deksel. Tien sensoren zorgen voor een extra beveiliging van de toegang tot de technische ruimtes van de gemeente zoals onder andere de watertoren, stockageruimtes, strandcabines van redders, etc. Ook temperatuur en luchtvochtigheid in serverruimtes en openbare ruimtes kunnen gemonitord worden. Eenvoudige trackers sturen gegevens door over de positie van deze voertuigen. Interessant in het kader van veiligheid en diefstal, en optimaal efficiënt gebruik. 

Digitalisering als strategie binnen de energietransitie!

Steden future proof, energie-efficiënter en slim maken. Op dat vlak kan én wil ENGIE het verschil maken. Ze heeft de expertise in huis om een voortrekkersrol te spelen in die energietransitie. ENGIE wil deze beweging steunen door woningen, ziekenhuizen, scholen, gemeenten, steden en infrastructuren aan een verjongingskuur te onderwerpen, zodat ze efficiënter worden. In dat kader wil ENGIE een belangrijke rol spelen in het Internet of Things (IoT) en de digitalisering van energietoepassingen.

“Het project in Knokke-Heist is een perfect voorbeeld van de manier waarop een nieuwe vorm van samenwerking kan leiden tot nieuwe oplossingen” zegt Dirk Indigne, CEO van ENGIE M2M. “Onze samenwerking met de gemeente Knokke-Heist bewijst dat er vandaag oplossingen bestaan die ook breder ingezet kunnen worden. In een sfeer van open innovatie & co-creatie zullen in de toekomst nog meer nieuwe IoT-initiatieven getest worden in de openbare ruimte die de gemeente Knokke-Heist ter beschikking stelt.”

Digitale vooruitgang en de noodzaak van een geschikt platform: Citysense

Een adequate digitaliseringsstrategie beroept zich op real-time data. Het unieke karakter van het ‘Smart City’-platform, Citysense van Aptus, zorgt ervoor dat verschillende real-time databronnen niet enkel gecapteerd, maar ook gecombineerd worden.

 

Burgemeester van Knokke-Heist, Leopold Lippens, reageert enthousiast: “We waren al slim in Knokke-Heist, maar met deze toepassing van het Internet of Things zetten we een reuzestap in onze ambitie om onze gemeente volledig future proof te maken. De smart city-trein is vertrokken, en ik ben verheugd dat we er van in het begin op zijn gesprongen. Wij hopen met deze innovatie ook andere gemeentes te inspireren.”